Bedrijfsevenementen

Elk evenement kent een andere voorbereiding, andere samenwerkingspartners en een ander tijdspad. Uiteindelijk moeten alle ‘ingrediënten’ waaruit het evenement is opgebouwd logistiek en operationeel naadloos op elkaar aansluiten.

Download gratis de tips hieronder

Tips

In samenspraak met jou, kunnen wij elk grootschalig event voorbereiden en begeleiden.
Hiervoor hebben wij een event supportpakket voor jou samengesteld, dat je kunt inzetten voor een bedrijfsfeest, meerdaags congres, symposium of (benefiet)gala. De mogelijkheden zijn eindeloos.

IMG_1392

Voorbereiding event

– Samenstellen werkgroep, waarna, in overleg met de werkgroep:

– Opstellen draaiboek

– Vaststellen datum/tijd

– Regelen locatie en benodigde apparatuur (opvragen offertes, vastleggen)

– Vaststellen thema

– Bepalen inhoud programma

– Invullen programma (sprekers, artiesten)

– Communicatie met sprekers, artiesten

– Regelen parkeermogelijkheid

– Opstellen begroting

– Sturen begroting naar mogelijke sponsoren

– Opstellen publiciteitsplan

– Opstellen en versturen vooraankondiging (digitaal)

– Opstellen en versturen uitnodiging (digitaal)

– Bijhouden aanmeldingen

– Versturen van facturen aan deelnemers

– Regelen accreditatie (artsen, verpleegkundigen enz.)

– Uitnodigen pers

– Regelen catering

– Regelen attentie sprekers / artiesten

– Samenstellen congresmap

– Regelen promotiemateriaal

– Maken badges / naambordjes sprekers

– Maken presentielijst

Tijdens het event

– Inrichten ruimtes

– Registratie deelnemers

– Testen apparatuur – presentaties

– Opvang sprekers – artiesten, nogmaals testen apparatuur

– Toezien op adequate catering

– Toezien op tijdsplanning


Na het event

– Invoeren van presentie t.b.v. accreditatie

– Sturen bedankbrieven

– Sturen factuur aan sponsoren

– Financiële afhandeling met locatie, sprekers, artiesten