Maritime Campus Netherlands

Maritime Campus Netherlands
De werkzaamheden zijn breed en omvatten:
– Notuleren en verslaglegging van vergaderingen van bestuur-directie, raad van toezicht-
bestuur-directie, Kamer Onderzoek, Kamer Onderwijs, Kamer Ondernemers, Overheidsoverleg en
de Gezamenlijke Kamers
– Het organiseren van symposia, netwerkbijeenkomsten, masterclasses, scholingen, beurzen
– Het beheren van de website
– Het aanleveren van materiaal voor de nieuwsbrief
– Facturering