Nederlandse Vereniging voor Interventie Radiologie

Nederlandse Vereniging voor Interventie Radiologie

Nederlandse Vereniging voor Interventie Radiologie
De werkzaamheden zijn breed en omvatten:
– Voorbereiden, notuleren en verslaglegging van vergaderingen van het bestuur en de Algemene Leden Vergaderingen
– Voorbereiden en organiseren van een jaarlijkse complicatiebespreking met alle leden
– Organiseren van workshops
– Ledenadministratie
– Financiële administratie
– Certificering / registratie tot interventieradioloog (in relatie tot afgifte van het vaatkeurmerk aan ziekenhuizen door de Nederlandse Hartstichting)
– Visitatie gecertificeerde ziekenhuizen (in relatie tot kwaliteitseisen opleiders)