Netwerk Palliatieve Zorg Noord Kennemerland

Netwerk Palliatieve Zorg Noord Kennemerland

Netwerken Palliatieve Zorg Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland

Secretariële ondersteuning van de coördinatoren van de 4 Netwerken Palliatieve Zorg.
De werkzaamheden zijn breed en omvatten:

  • Voorbereiden, notuleren en verslaglegging van de kerngroepvergaderingen
  • Organiseren van een jaarlijks symposium
  • Organiseren van de basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden en voor verpleegkundigen en organiseren van verdiepingsscholingen op het gebied van palliatieve zorg
  • Organiseren van de maandelijkse avonden van Café Doodgewoon: een informatie avond voor zorgverleners, patiënten / naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en overige belangstellenden
  • Organiseren van 6 casuïstiekbesprekingen per jaar voor zorgprofessionals
  • Beheren van de website