Stichting Eindspel Tabak

Doel van deze Stichting is te komen tot een generatiegebonden tabaksverbod via een wijziging op artikel 8 van de huidige Tabaks- en rookwarenwet waarin het verbod op het verstrekken van tabaksproducten, elektronische sigaretten of navulverpakkingen aan minderjarigen is opgenomen. De wijziging houdt in dat er nooit tabak mag verkocht worden aan deze kinderen. Stichting Eindspel Tabak richt zich hiermee nadrukkelijk niet op huidige, maar op toekomstige rokers.

Bureau Seconde is door de Stichting gevraagd als projectleider en coördinator. De werkzaamheden zijn breed en omvatten:

  • Voorbereiden en notuleren van de maandelijkse bestuur- en stuurgroepvergaderingen
  • Online en offline communicatie
  • Marketing
  • Organiseren van ambassadeursavonden
  • Financiële administratie
  • Fondsenwerving