Projectondersteuning

Veel organisaties maken tegenwoordig gebruik van projectteams. Niet voor niets zijn de termen ‘Green belt, Yellow belt en Black belt’ een fenomeen geworden. Maar hoe zit het met de projectcoördinatie en projectondersteuning? Is hiervoor tijd en gekwalificeerd personeel inzetbaar binnen je organisatie? Medewerkers kunnen deze taken er naast de reguliere werkzaamheden vaak niet bij doen waardoor de kans bestaat dat projecten stagneren of zelfs vastlopen!
Met ons Business Support pakket projectondersteuning wordt ook jouw project een succes.

Business Support projectondersteuning

– Opstellen projectplan
– Opstellen projectbegroting
– Formeren projectteam
– Opstellen projectplanning aan de hand van projectfases i.o.v. opdrachtgever
– Bepalen overlegfrequentie en data
– Voorbereiden, notuleren en verslaglegging projectgroepvergaderingen
– Monitoren acties
– Monitoren voortgang
– Communicatie met projectgroep en andere betrokkenen