Symposium Palliatieve zorg

Jaarlijks organiseren de drie netwerken Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland een symposium om aandacht te vragen voor de palliatieve zorg.

Palliatieve zorg draait om vroegtijdige zorgplanning, waarbij goede afstemming met collega-zorgverleners van onschatbare waarde is.