Blog
20/12/2018
Visite.. visite

 

Nee, het gaat hier niet om het beroemde liedje van Lenny Kuhr. Het is activiteit van Bureau Seconde, waarvoor wij vorig jaar zijn gevraagd door onze vaste opdrachtgever, de Nederlandse Vereniging voor Interventieradiologie (NVIR): het ambtelijk ondersteunen van de visitaties van het fellowship interventieradiologie in ziekenhuizen in Nederland. Een hele mond vol.

Maar wat houdt dat nu precies in, zo’n visitatie?
In overleg met het ziekenhuis wordt er een visitatiedatum gepland. Dan vragen wij de opleidersgroep interventieradiologie van het ziekenhuis om een gegevensdocument in te vullen. Hieruit blijkt of het ziekenhuis, de afdeling en de opleider(s) voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het fellowship interventieradiologie. Dit document bespreken wij binnen de visitatiecommissie. Per visitatie wordt een ad-hoc visitatiecommissie ingesteld. Zo nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd.
Op de dag van de visitatie reizen wij met de visitatiecommissie af naar het ziekenhuis in kwestie en stellen vragen naar aanleiding van het gegevensdocument aan de opleidersgroep. Vervolgens spreken wij met de fellow interventieradiologie, vertegenwoordigers van de laborantengroep en de belangrijkste verwijzers zoals de vaatchirurgen, neurologen, MDL-artsen en urologen. Ook bezichtigen wij de interventiekamers (angiokamers en hybride OK) en de afdeling.

Aan het eind van de dag worden de voorlopige bevindingen besproken met de opleidersgroep.

Na afloop van de visitatie stelt Bureau Seconde het visitatierapport op met bevindingen, aanbevelingen en conclusies. Dit rapport wordt, na goedkeuring door de visitatiecommissie en het bestuur van de NVIR, aan de vakgroep interventieradiologie aangeboden. Bij positieve beoordeling wordt het fellowship interventieradiologie aan het ziekenhuis toegekend of met 5 jaar verlengd.

In totaal zijn er in Nederland 16 erkende opleidingsziekenhuizen voor het fellowship interventieradiologie. Iedere fellow die daar zijn/haar opleiding afrondt, kan worden geregistreerd tot interventieradioloog en als interventieradioloog gaan werken in een ziekenhuis. Elk ziekenhuis in Nederland waarin twee geregistreerde interventieradiologen werkzaam zijn, komt in aanmerking voor het vaatkeurmerk, dat jaarlijkse door de Harteraad (voorheen de Hart & Vaatgroep) wordt toegewezen aan alle ziekenhuizen die voldoen aan de voorwaarden.

Inmiddels kunnen wij met trots zeggen dat wij de visitaties werkzaamheden het afgelopen jaar hebben uitgebreid. Voor en met het Netwerk Acute Zorg visiteren wij crisisorganisaties op het gebied van opleiding, training en oefenen.

 

No Comment 0

There are 0 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *